Projecte GO Emissions

Projecte GO Emissions

Projecte per a la millora de la qualitat de l’aire a partir del control d’emissions de calderes de biomassa

Aquest projecte pretén conèixer amb dades reals, l’impacte de la biomassa envers la qualitat de l’aire. Per això, crearem una metodologia de control de les emissions en calderes de biomassa de potència inferior a 500 kW en l’àmbit públic per tal d’ajustar el cost de l’impacte amb el pressupost total de la instal·lació. Alhora, es mostrarà l’oferta existent de tecnologia de calderes i de filtració de les emissions.

Amb els resultats del projecte, les administracions públiques podran establir un nou procediment alhora de licitar projectes d’instal·lacions de biomassa, ja que disposaran d’una metodologia de control de les emissions, establint els límits d’emissions més adequats, i així millorar la qualitat de l’aire i la gestió més eficient de les instal·lacions de biomassa.

Duració del projecte: Des de juliol 2021
Línea d’actuació: Recerca, biomassa
Situació: Actiu

PARTICIPEN

           

 

Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020:

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”