GO Gasificació

GO Gasificació

PROJECTE GRUP OPERATIU de GASIFICACIÓ

Tractaments termoquímics dels subproductes dels sectors de la biomassa i agroalimentari per a incrementar el seu valor afegit Aquest projecte vol avaluar la viabilitat de l’ús de subproductes dels sectors agroalimentari i de la biomassa (llots de depuradora, polpes de fruita i fins de biomassa) com a fonts d’energia renovables mitjançant el seu tractament amb processos termoquímics (piròlisi i/o gasificació). Es tracta d’un projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. El projecte té quatre objectius clau:

  1. Determinar el potencial dels diferents subproductes per ser tractats mitjançant processos termoquímics) i obtenir-ne energia renovable.
  2. Investigar la robustesa del tractament en front estacionalitat de la producció dels subproductes i mescles dels mateixos.
  3. Reducció del consum de combustibles fòssils en les indústries del sector agroalimentari mitjançant l’ús de gas de síntesis o bio-oil.
  4. Determinar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de les tecnologies investigades en el projecte.

El projecte és possible gràcies a la col·laboració i participació de les següents organitzacions: