Millora de la qualitat de l’aire a partir del control d’emissions de calderes de biomassa

Millora de la qualitat de l’aire a partir del control d’emissions de calderes de biomassa

Projectes

Projecte de recerca per controlar i reduir les emissions de les calderes de biomassa

Aquest projecte pretén conèixer amb dades reals, l’impacte de la biomassa envers la qualitat de l’aire. Per això, crearem una metodologia de control de les emissions en calderes de biomassa de potència inferior a 500 kW en l’àmbit públic per tal d’ajustar el cost de l’impacte amb el pressupost total de la instal·lació. Alhora, es mostrarà l’oferta existent de tecnologia de calderes i de filtració de les emissions.

Amb els resultats del projecte, les administracions públiques podran establir un nou procediment alhora de licitar projectes d’instal·lacions de biomassa, ja que disposaran d’una metodologia de control de les emissions, establint els límits d’emissions més adequats, i així millorar la qualitat de l’aire i la gestió més eficient de les instal·lacions de biomassa.

Duració del projecte: Des de juliol 2021
Línea d’actuació: Recerca, biomassa
Situació: Actiu

PARTICIPEN

   


Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020:

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”

La nostra acció

Més projectes

  • Tot
  • Actius

Itinerari al bosc del Molí de Mas Forès

Itinerari pedagògic i sensorial d’Alcover per interpretar l’entorn des de la relació de l’ésser humà i la natura.

Cuidem el bosc, el bosc ens cuida

Gestió forestal sostenible per la prevenció d’incendis en el marc del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de Castellar del Vallès i Itinerari pedagògic i sensorial al bosc de l’ermita de la  Mare de Déu de les Arenes (Castellar del Vallès).