Avís Legal i Política de Privacitat

Avís Legal i Política de Privacitat

 


AVÍS LEGAL

 

Aquest document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús d’aquest portal web, entenent per aquest totes les pàgines i els seus continguts propietat de Boscat a la qual s’accedeix a través del domini https://boscat.cat/.

La utilització del portal web atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació de totes les condicions incloses al present Avís Legal. L’usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre portal web ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides al present Avís Legal poden patir modificacions.

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les dades següents:

El titular del present Lloc és:

Boscat Fusta S.L.
C / Castelladral 5-7 08241 Manresa
CIF: B67089607
Telèfon: 938 20 47 80
e-mail: info@boscat.cat

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

ÚS DEL PORTAL

Aquest portal proporciona l’accés a diverses informacions, productes, serveis o dades (d’ara endavant, “els continguts”) pertanyents a Boscat o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de fer servir el portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts, possibilitar la contractació dels nostres serveis, subscripció a butlletins, novetats, etc. En aquest registre, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament, Boscat prohibeix els següents:

Realitzar accions que puguin produir al lloc web a través d’aquest, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de Boscat o de tercers.

Realitzar sense l’autorització deguda, qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar els servidors de la xarxa (“mail bombing”).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Boscat per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Boscat.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Boscat.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Boscat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS

Boscat es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal, per la qual cosa es recomana la lectura de les Condicions d’Ús en cada procés de compra o visita a la web.

ENLLAÇOS

En cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Boscat no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Boscat assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap daquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

Boscat es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

Boscat perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Boscat i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals que estipuli la llei.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Boscat i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals que estipuli la llei.

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

Aquest document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús d’aquest portal web, entenent per aquest totes les pàgines i els seus continguts propietat de Boscat a la qual s’accedeix a través del domini https://boscat.cat/.

La utilització del portal web atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació de totes les condicions incloses al present Avís Legal. L’usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre portal web ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides al present Avís Legal poden patir modificacions.

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les dades següents:

El titular del present Lloc és:

Boscat Fusta S.L.
C / Castelladral 5-7 08241 Manresa
CIF: B67089607
Telèfon: 938 20 47 80
e-mail: info@boscat.cat

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

ÚS DEL PORTAL

Aquest portal proporciona l’accés a diverses informacions, productes, serveis o dades (d’ara endavant, “els continguts”) pertanyents a Boscat o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de fer servir el portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts, possibilitar la contractació dels nostres serveis, subscripció a butlletins, novetats, etc. En aquest registre, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament, Boscat prohibeix els següents:

Realitzar accions que puguin produir al lloc web a través d’aquest, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de Boscat o de tercers.

Realitzar sense l’autorització deguda, qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar els servidors de la xarxa (“mail bombing”).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Boscat per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Boscat.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Boscat.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Boscat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS

Boscat es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal, per la qual cosa es recomana la lectura de les Condicions d’Ús en cada procés de compra o visita a la web.

ENLLAÇOS

En cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Boscat no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Boscat assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap daquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

Boscat es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

Boscat perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Boscat i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals que estipuli la llei.

La Direcció