Nova Associació de Propietaris Forestals a la Plana de Vic.

Des de BOSCAT anunciem la creació de l’Associació de Propietaris Forestals de la Plana de Vic.

Una nova entitat que agrupa propietaris forestals dels municipis de Muntanyola, Vic, Santa Eulàlia de Riuprimer, Malla, Tona i Gurb. Aquesta associació neix amb l’objectiu de promoure una gestió conjunta i responsable dels nostres boscos.

La constitució de l’associació es va dur a terme a Muntanyola, que és on tindrà la seva seu social, ja que és el municipi amb més massa forestal de la regió. Aquesta ubicació no només reflecteix la importància del patrimoni forestal de la zona, sinó també el compromís dels propietaris amb la preservació dels boscos.

 

Per altra banda, el nostre compromís és ferm: volem assegurar que els espais forestals de la Plana de Vic es gestionin amb criteris sostenibles, tenint en compte tant els valors ambientals com els socials i econòmics. Per això, fomentarem la col·laboració entre els propietaris forestals, les institucions públiques i altres entitats del territori.

Una de les finalitats també és aprofitar els recursos naturals dels nostres boscos de manera sostenible. Es busca treure benefici econòmic donant sortida a la fusta en forma de biomassa forestal. La fusta dels nostres boscos, sovint infrautilitzada, pot ser una valuosa font d’energia renovable.

 

A més, l’Associació de Propietaris Forestals de la Plana de Vic també treballarà per:

  • Fomentar la biodiversitat, desenvolupant projectes per augmentar la biodiversitat i protegir les espècies autòctones.
  • Prevenir incendis, implementant mesures de prevenció d’incendis, com la neteja de sotabosc i la creació de franges de seguretat.
  • Contribuir al desenvolupament rural, treballant per potenciar l’economia local dels municipis on actua l’associació.

 

En definitiva, aquesta unió és un pas important per a la conservació i millora dels nostres espais naturals, ja que l’associacionisme és fonamental per garantir una gestió forestal sostenible i eficient. La unió fa la força, i junts podrem aconseguir resultats que serien impossibles d’assolir individualment.

 

Tanmateix, agraïm el suport de tots els que han fet possible la creació d’aquesta associació i convidem a tots els propietaris forestals de la Plana de Vic a unir-se a aquest projecte tan il·lusionant. La vostra participació és clau per assolir els nostres objectius i per garantir un futur millor per als nostres boscos i per a les generacions futures.

 

Ens esperen grans reptes i moltes oportunitats. Junts, farem que els nostres boscos siguin un exemple de gestió forestal sostenible i una font de vida per a tota la comunitat.

Etiquetes