Ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en boscos de titularitat privada, maig 2024.

 

El passat 10 de maig es van aprovar les bases reguladores dels ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en boscos de titularitat privada, amb una dotació pressupostaria total de 5.250.000,00€.

Els beneficiaris d’aquests poden ser tant persones físiques com jurídiques de naturalesa privada, titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 17 de juny de 2024. Les certificacions parcials no definitives fins al 31 de juliol de 2025. La finalització dels treballs fins al 30 de setembre de 2025. I, finalment, la justificació fins al 30 d’octubre de 2025.

 

Les actuacions subvencionables són les següents:

 • Tallada d’arbres morts i decrèpits i actuacions silvícoles per reduir densitats arbòries, dosificació de la competència i generació d’estructures forestals més resilients i resistents a les condicions ambientals actuals.
 • Millora de la xarxa viaria forestal necessària per dur-hi a terme les actuacions anteriors.
  • Arranjament substancial de vials.
  • Actuacions puntuals i de restauració d’obra civil o de bioenginyeria necessàries per a l’arranjament substancial del punt anterior.
  • Construcció de vials necessaris per dur a terme les actuacions silvícoles.
  • Direcció facultativa de l’obra. Aquest concepte inclou la preparació́ de l’expedient de sol·licitud d’ajut.

 

Pel que fa a les zones elegibles:

 • Les actuacions silvícoles s’han de portar a terme en una superfície mínima de 3 ha.
 • Les zones elegibles han de ser les unitats d’actuació senceres establertes en els IOF respectius.
 • Les zones elegibles han de presentar un grau d’afectació superior o igual al 15% dels peus, dins de la superfície arbrada de la unitat d’actuació corresponent.
 • Es podran considerar zones elegibles aquelles zones que ja han executat els treballs corresponents abans de la publicació de la convocatòria sempre que hagin presentat l’avís d’actuació corresponent.
 • No són elegibles aquelles superfícies on estigui planificada l’execució d’una rompuda de terreny forestal encara que no s’hagi executat.

 

DESCARREGA EL RESUM EN FORMAT PDF I EL DOGC EN AQUEST ENLLAÇ.

 

SI REQUERIU MÉS INFORMACIÓ US PODEU ADREÇAR A LA VOSTRA ASSOCIACIÓ O BÉ DIRECTAMENT A LA FEDERACIÓ.

PER QUALSEVOL DUBTE O INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA RESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ.

Etiquetes