Oferta laboral

La Federació catalana d’associacions de propietaris forestals BOSCAT és una organització sense ànim de lucre que agrupa 26 associacions amb 200.000 ha de boscos en més de 170 municipis amb el propòsit de preservar la biodiversitat, el paisatge i l’equilibri entre el bosc i l’activitat humana. 

 

Promovem un canvi de paradigma en el sector forestal que reconegui els serveis ecosistèmics del bosc, l’adaptació del bosc al canvi climàtic, la generació de formació i oportunitats laborals per a persones vulnerables, la comunicació forestal per una transformació de la visió de la gestió forestal i dels propietaris, la dinamització de les associacions forestals i el treball en xarxa per a la transformació del món rural.

 

La Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals precisa incorporar una persona amb experiència i coneixement del sector forestal, per donar suport tècnic als diferents projectes nacionals i europeus que participa la federació, com, per exemple, SINTETIC, FOREST4EU, life eCOadapt, RUMIAR, així com d’altres projectes.

 

FUNCIONS 

 • Donar suport tècnic forestal als projectes d’àmbit nacional i europeu.
 • Està disposat a liderar algun dels projectes de la federació.
 • Redacció, planificació i execució de projectes forestals d’adaptació dels boscos al canvi climàtic.
 • Redactar documents tècnics.
 • Responsabilitzar-se de la interlocució directa amb promotors i col·laboradors dels projectes.
 • Qualsevol altre funció i tasca que per la seva naturalesa li sigui encomanada.

 

REQUISITS

 • Titulació per la professió d’Enginyeria de Forests amb experiència mínima de 5 anys.
 • Identificació amb la finalitat de la Federació.
 • Bon nivell de redacció i estructuració de documents.
 • Experiència demostrable en la redacció, planificació, execució i coordinació de projectes d’àmbit forestal.
 • Ampli coneixement del sector forestal de Catalunya.
 • Coneixements d’ús de sistemes d’informació geogràfica.
 • Idiomes: nivell equivalent C1 d’anglès escrit i parlat.
 • Carnet de conduir B.

 

HABILITATS

 • Organitzada, metòdica i disciplinada.
 • Capacitat per treballar de forma autònoma i en equip.
 • Flexibilitat i adaptació.
 • Capacitat de treballar en varis projectes a la vegada.
 • Visió estratègica i col·laborativa.
 • Persona responsable amb un alt grau d’implicació.
 • Habilitats de comunicació i empatia.

 

ES VALORARÀ

 • Experiència en direcció d’obra forestal.
 • Bones habilitats de comunicació oral i escrita.
 • Experiència en activitats de transferència de coneixement.
 • Experiència amb inventaris forestals.
 • Coneixements i/o experiència en l’àmbit de la formació forestal.
 • Experiència en projectes europeus.

 

CONDICIONS

 • Incorporació: Immediata.
 • Contracte indefinit.
 • Jornada laboral: Completa 40 hores en horari flexible.
 • Lloc de treball: Seu de Boscat a Manresa, amb possibilitat de teletreball parcial.
 • Retribucions: Segons vàlua.

 

ENVIAR CV I DATA LÍMIT

Envia el teu currículum a feina@boscat.cat abans del 5 d’abril, posant a quina oferta et presentes (REF: 0424)

BOSCAT no es compromet a mantenir cap correspondència ni contacte amb les persones que presentin el seu currículum, però et confirmarem per correu electrònic quan l’haguem rebut. 

L’entitat responsable del tractament de les dades és BOSCAT, davant la qual les persones legitimades per a fer-ho poden exercir els drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a l’exercici dels drets referits prèviament, cal adreçar un escrit o correu electrònic a la següent adreça electrònica: comunicacio@boscat.cat. BOSCAT guardarà durant el procés de selecció els currículums que es rebin i seran tractats amb la finalitat de seleccionar la persona a ocupar la plaça vacant. Les dades no es cediran en cap cas a terceres persones.

Etiquetes