formació dual 2024

La federació obra inscripcions a la 3a edició de la Formació DUAL de treballador/a qualificat/da en activitats forestals per obtenir el Certificat de Professionalitat – AGAR 108 – Aprofitaments Forestals. Es tracta de l’únic títol oficial i homologat a Espanya per exercir aquesta professió (nivell 2).

La Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals BOSCAT ofereix un contracte de 12 mesos, a partir del 29 de febrer del 2024.

Els participants rebran:

. Formació amb contracte de formació-aprenentatge

. Preparació pel Certificat AGAR108: 520 hores d’Aprofitaments Forestals

. Pràctiques a empreses forestals adherides

. Tutories personalitzades i assessorament per trobar feina en el sector

 

Els continguts de la formació són:

. Tala i processat amb motoserra i procesadora forestal

. Desembosc i tractaments dels productes forestals

. Execució de treballs en alçada

. Execució de pela de suro

. Maneig i manteniment de tractors forestals

. Coaching forestal

 

Les persones han de complir els següents requisits:

. Persones joves de 18 a 29 anys.

. Persones majors de 29 anys en risc d’exclusió social que així ho acreditin mitjançant un certificat o informe emès per Serveis Socials.

. Persones majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada que així ho acreditin amb un informe emès per les oficines de treball.

. Persones amb una resolució favorable per a l’arrelament per formació.

. Ser demandant d’Ocupació No Ocupades (DONO) a 29/01/24.

. Complir tots els requisits legals per formalitzar un contracte de treball en el moment de la signatura. En cas de persones estrangeres i/o immigrants, documentació acreditativa de complir els requisits legals per formalitzar un contracte de treball: NIE, permís de treball i de residència.

Viure a la Catalunya central, preferentment a Manresa i voltants i tenir un nivell suficient per comunicar-se en català i castellà.

. Tenir competències personals: Disposició a l’aprenentatge, autonomia i iniciativa, treball en equip i puntualitat.

>>>> Es fomenta la participació de joves amb més dificultats per la seva situació personal, familiar o laboral (sense qualificació professional o sense educació secundària postobligatòria. En cas de no tenir l’ESO, caldrà fer prova d’accés).

Entrevistes als candidats fins el 20 de gener del 2024. Per a reservar entrevista, posa’t en contacte amb el Joachim Englert. Envia un email a joachim@boscat.cat o bé truca al telèfon 600.696.913

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Etiquetes