L’Associació Collserola Iniciatives ha presentat la primera actuació de prevenció d’incendis

El 60% de les 8.300 hectàrees que fa el Parc Natural de Collserola és propietat privada i la nova associació de propietaris agroforestals Collserola Iniciatives ha presentat avui una de les fites més importants i sense precedents. I és que, per primera vegada es tiri endavant una actuació de prevenció d’incendis mancomunada de 50 hectàrees entre 4 propietats dins del parc natural, a les zones de Molins de Rei i Cerdanyola del Vallès

Tot i que l’actuació està orientada a la prevenció d’incendis, té un impacte positiu a la natura i la revitalització forestal, ja que afavoreix la recuperació d’aigua a rius i conques, incrementa la biodiversitat i la resiliència del bosc al canvi climàtic.

L’associació ha aconseguit el finançament de 123.000 euros per aquesta actuació en una zona prioritària de prevenció d’incendis marcada per la Generalitat de Catalunya. Ha fet totes les gestions que els socis no han hagut d’assumir, com per exemple, la preparació de l’expedient i tota la gestió burocràtica, requisits imprescindibles per optar als ajuts.

L’associació remarca que es perden molts fons de finançament a causa del fet que la propietat desconeix que existeixen i els que ho coneixen, majoritàriament ho desestimen davant la dificultat i l’elevat nombre de tràmits a fer de forma individual.

S’estima que poden haver-hi més de 1.000 propietats forestals només al Parc Natural de Collserola, amb una gran diversitat pel que fa a nombre d’hectàrees. Cal recordar que on avui hi ha un Parc Natural, abans hi havia majoritàriament camps de conreu de vinya i cereal. 

L’associació confia que aquesta primera actuació sigui un exemple del potencial que té treballar de forma col·laborativa, com ho fa el bosc mateix, per a la protecció del Parc Natural i creu que servirà d’exemple per generar confiança i que els propietaris vulguin passar a la conservació activa de les seves propietats.

L’actuació és possible gràcies als fons de prevenció d’incendis del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Compta amb l’assessorament i acompanyament del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Centre de la Propietat Forestal, qui faran el seguiment de l’execució i recomanacions d’aquesta actuació de conservació activa del bosc.

L’associació, que rep el suport tècnic BOSCAT, de la qual n’és membre, fa una crida a les persones propietàries a associar-se per poder tirar endavant més actuacions de conservació del bosc de Collserola en un moment d’extrema feblesa, a causa de la sequera i les elevades temperatures.

Etiquetes