Nova enquesta per a persones propietàries i gestores forestals

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) llença una nova enquesta dirida a persones propietàries i gestores forestal per conèixer quines són les seves motivacions i com responen a diferents desenvolupaments polítics i socioeconòmics a Catalunya per fer front a reptes de futur en relació tant a:

. La producció de fusta

. La conservació i la restauració de la biodiversitat

. La mitigació i l’adaptació del bosc als impactes del canvi climàtic

Els resultats d’aquesta enquesta ens permetran:

1) Fer una classificació de la propietat a Catalunya.

2) Entendre millor la seva resposta en termes de gestió forestal en funció de diferents instruments polítics i incentius economics.

La durada de l’enquesta és de 20 minuts i totes les respostes són estrictament anònimes.

Es pot accedir a l’enquesta en línia a partir d’aquest enllaç: es.surveymonkey.com/r/MWNFLQ6

Aquesta enquesta està promoguda en el marc d’un projecte de recerca europeu BIOCONSENT (www.bioconsent.eu) on hi participa el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).

Persones de referència per a l’enquesta a Catalunya:

Mireia Pecurul Botines: mireia.pecurul@ctfc.cat

Paolo Macri: paolo.macri@ctfc.cat

Etiquetes