Agenda Rural de Catalunya

Neix l’Agenda Rural de Catalunya

L’Agenda Rural de Catalunya identifica les necessitats i reptes del territori rural per garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament, i és un element clau per planificar les polítiques d’equilibri i cohesió territorial del país

A Catalunya, dos de cada tres municipis catalans tenen menys de 100 h./km2 , més de la meitat dels quals no arriben als 20 h./km2 . Així mateix, hi ha 336 municipis de menys de 500 habitants, que ocupen una superfície del 35% del país però que representen l’1% de la població.  

La seva elaboració va néixer de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, presidida pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que va encarregar la coordinació del document a una Comissió Redactora formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. D’altra banda, agents socials i econòmics representatius del món rural han conformat la Comissió Motora de l’Agenda Rural i participat al llarg de tot el procés de redacció de l’Agenda Rural de Catalunya. Més de 1.200 persones i més de 350 entitats van participar en els diversos tallers que es van organitzar arreu del territori per donar resposta als nombrosos reptes als quals s’enfronta el món rural.  

Com a resultat d’aquest procés, s’han definit un total de 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 s’han identificat com a estratègiques. Aquestes accions s’organitzen entorn de set grans reptes: 

 1. Persones, benestar i repte demogràfic. 
 1. Transició ecològica. 
 1. Territori connectat. 
 1. Sistema agroalimentari. 
 1. Gestió forestal. 
 1. Innovació i dinamització social i econòmica. 
 1. Governança. 

El desplegament de l’Agenda Rural de Catalunya es realitzarà a través d’un pla d’acció, que definirà les accions a portar a terme i que han de continuar desenvolupant els diferents departaments de la Generalitat per assolir els reptes identificats.

En paral·lel, la Comissió Motora de l’Agenda Rural, formada per agents socials i econòmics representatius del món rural, també vetllarà pel seguiment i compliment dels objectius del pla d’acció de l’Agenda Rural de Catalunya

Les seves funcions es centren en: 

 • Difondre l’Agenda Rural de Catalunya. 
 • Impulsar les accions de l’Agenda Rural de Catalunya. 
 • Avaluar el grau de compliment per part de les diferents institucions i dels agents socioeconòmics. 
 • Participar en els òrgans de coordinació de les diferents administracions que tenen responsabilitats en l’àmbit de l’Agenda Rural de Catalunya. 
 • Incidir en les polítiques públiques, ja sigui en la denuncia de situacions que generin exclusió social, com en les propostes en les polítiques d’inclusió social dins l’àmbit rural. 
 • La creació de grups de treball específics que acordi la pròpia Comissió, 
 • Designar els representants de la Comissió en els diferents àmbits de debat, difusió i /o representació 

La Comissió Motora ha acordat la creació de quatre Comissions de Treball que han de servir millorar la coordinació i eficiència de la tasca que desenvolupa: 

 • Comissió de treball de Comunicació 
 • Comissió de treball de Rural Proofing 
 • Comissió de treball entorn la qüestió de l’Aigua 
 • Comissió de treball per desenvolupar la plataforma de seguiment de la implantació de l’Agenda Rural des de la societat 

La Comissió Motora és un òrgan col·legiat, format per les persones que representen a les 37  entitats i associacions d’arreu del territori  que van impulsar inicialment l’Agenda Rural de Catalunya

 1. Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya 
 1. Consorci Administració Oberta de Catalunya 
 1. Òmnium Cultural 
 1. País Rural 
 1. Taula del Tercer Sector 
 1. Associació de Dones de la Mar 
 1. Associació de Dones del Món Rural 
 1. Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT) 
 1. Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) 
 1. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) – Secretariat d’Escola Rural de Catalunya (SERC) 
 1. Fundació i2CAT  
 1. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)  
 1. Minyons Escoltes i Guies de Catalunya  
 1. Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)  
 1. Unió de Pagesos (UP)  
 1. Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya 
 1. Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)  
 1. CECOT  
 1. Comissions Obreres (CCOO) 
 1. Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)  
 1. Observatori del Paisatge  
 1. Unió General de Treballadors (UGT)  
 1. Agencia Catalana de la Joventut  
 1. Confederació del Turisme Rural i L’agroturisme de Catalunya (TURALCAT) 
 1. Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya  
 1. Institut d’Estudis Catalans  
 1. Museu de la Vida Rural  
 1. Plataforma d’Arts de Carrer (PAC) 
 1. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  
 1. Xarxa de Festivals Musicals de Catalunya (XAFEC)  
 1. Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 
 1. Institut Ramon Muntaner (IRMU) 
 1. Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) 
 1. Associació Catalana de Municipis (ACM) 
 1. Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)  
 1. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)  
 1. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) 

Més informació aquí

Etiquetes