Convocatòria d’ajuts per a la contractació d’assegurances pel 2023

Fins el 31 de juliol es poden sol·licitar els ajuts per cobrir les pèrdues per incendi i altres causes en terrenys forestals privats amb un instrument d’ordenació forestal (IOF).

S’ha publicat al DOGC, el dia 9 de maig de 2023 la Resolució ACC/1535/2023, de 3 de maig, la convocatòria de les subvencions de minimis per a la contractació d’assegurances forestals per a l’any 2023 (ref. BDNS 692425).

Per a què?

Els ajuts van destinats a la contractació d’assegurances forestals per a l’any 2023 per cobrir les pèrdues produïdes per incendi, llamp, explosió i caiguda d’aeronau en terrenys forestals arbrats privats.

Per a qui?

Estan destinades totes aquelles persones físiques o jurídiques privades propietàries de finques forestals subscriptores de pòlisses d’assegurança forestal amb un instrument d’ordenació forestal (IOF) vigent.

Quant?

La quantia màxima dels ajuts és de 90.000,00 euros i no pot ser superior al 65% del cost de la prima neta de l’assegurança, amb un import màxim subvencionable per hectàrea arbrada assegurada de 10,14 euros.

Quan?

El termini de presentació de sol·licituds és el comprès entre l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya i el dia 31 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

On?

Etiquetes