Foto: Parc natural del Cadí-Moixeró de barcelonaturisme.com

L’Associació de propietaris del Cadí – Moixeró recolza la candidatura d’Europarc

Els propietaris forestals representen una part de la superfície del Parc Natural del Cadí Moixeró.

L’associació de propietaris de finques rústiques del Cadí-Moixeró dona suport a la candidatura d’Europarc. En aquests moments, està participant en el procés de certificació per aconseguir que el Parc Natural del Cadí-Moixeró sigui declarat Espai Natural Protegit d’Europa. La iniciativa sorgeix del mateix parc i s’espera obtenir la certificació a finals d’any.

L’associació també està participant activament en el Pla especial de protecció del Cadí-Moixeró que actualment s’està impulsant des del departament d’Acció Climàtica la Generalitat de Catalunya, fent nombroses propostes.

L’associació es va crear el 2019 i en l’actualitat representen 6.300 ha. Entre els objectius està el de visibilitzar que una part del Parc Natural del Cadí-Moixeró és de propietat privada i són els mateixos propietaris que posen els espais naturals a l’abast de la societat. Un altre objectiu és el de ser un actor de transformació en benefici de la natura i de la societat, treballant de forma cooperativa entre tots els propietaris i amb l’administració pública. 

En aquests moments, tots els propietaris de l’associació tenen un Pla de Gestió Forestal, un instrument de planificació i millora del bosc i la comunitat rural.

L’associació forma part de la Federació catalana d’associacions de propietaris forestals – BOSCAT, que agrupa a 25 associacions forestals, i del Consorci Forestal de Catalunya

Etiquetes