Talamanca

Presentació a Talamanca de les actuacions per regenerar del bosc cremat

L’Associació de propietaris forestals Valls del Montcau va presentar les actuacions de restauració del bosc cremat als veïns i veïnes de Talamanca organitzat per l’ajuntament.

El passat dissabte 22 d’abril, L’Associació de Propietaris forestals Valls del Montcau va presentar les actuacions de restauració de les 231,11 ha de bosc incendiat a Talamanca el passat mes de juliol de 2.022 als veïns i veïnes al casal del poble.

A la presentació, es van explicar els passos que se seguiran per recuperar el territori cremat, i que consistiran principalment, a retirar part dels arbres morts i protegir el sòl fèrtil, ja que, després d’un incendi forestal, desapareix tota la coberta vegetal que protegeix el sòl de l’erosió i que pot provocar la desertificació.

Foto: Diana González. Talamanca

A la imatge de l’esquerra es pot veure la problemàtica de pèrdua de sòl. A la imatge de la dreta, es pot veure una tècnica fent seguiment dels treballs al bosc de Talamanca de regeneració natural: es genera sòl fèrtil tallant i trossejant la fusta cremada i deixant les restes escampades uniformement sobre el terreny.

A més de la recuperació del sòl fèrtil, les actuacions, també tenen com a objectiu:

 • Garantir que les persones i vehicles puguin transitar per la zona amb seguretat.
 • Recuperar hàbitats i conservació de la fauna vertebrada i invertebrada.
 • Evitar la proliferació de plagues d’insectes perforadors.

A la xerrada vam poder explicar que pel tipus d’arbres que es van incendiar al juliol, no és necessari plantar arbres, malgrat aquesta creença generalitzada. Fent accions per evitar la pèrdua de la primera capa de sòl fèrtil, el bosc es “plantarà” majoritàriament per sí mateix. Això no treu que en algunes zones sí que caldrà plantar arbres.

UNA OPORTUNITAT PER A MODELAR EL PAISATGE DEL FUTUR

L’Associació de propietaris Valls del Montcau veu el pla com a una oportunitat per modelar el paisatge del futur en quant a:

 1. La planificació i gestió forestal post incendi a escala de paisatge (no de finca).
 2. La regeneració de la coberta vegetal.
 3. La reducció de l’erosió del sòl i conservació de la fertilitat del sòl.
 4. La conservació de la fauna vertebrada i invertebrada.
 5. La reducció del risc d’incendi posterior. 
 6. La conservació dels hàbitats fluvials i de ribera.
 7. La restauració i recuperació del patrimoni agrari i cultural.
 8. La reducció del risc d’incendi en els boscos no cremats de la zona.
 9. La Recuperació de terres agrícoles i la millora de les condicions de desenvolupament de les activitats agràries i vinculades als espais rurals.

L’Associació de propietaris forestals Valls del Montcau agrupa propietaris forestals dels municipis de Talamanca, Mura, Navarcles, Pont de Vilomara i Rocafort, St Fruitós de Bages, Manresa i Sant Llorenç Savall i pertany a la Federació catalana d’associacions de propietaris forestals – BOSCAT.

Etiquetes