Foto: kick-off meeting Life eCOadapt50. Diputació de Barcelona.
Foto: kick-off meeting Life eCOadapt50. Diputació de Barcelona

BOSCAT, soci del nou projecte europeu Life eCOadapt50

El projecte ens permetrà impulsar accions de resiliència per a l’adaptació al canvi climàtic de l’activitat forestal i enxarxar-nos amb ens i agents del món agro-ramader, pesquer i turístic.

El passat març es va presentar el nou projecte europeu Life eCOadapt50 liderat per la Diputació de Barcelona, del qual formem part 24 socis

Fins al 2030 tirarem endavant més de 76 accions en 4 àrees econòmiques vulnerables al canvi climàtic – l’agro-ramadera, la forestal, la pesquera i la turística – en 19 territoris que representen el 60% de Catalunya i que impliquen ⅓ de la població.

El projecte aprofita el coneixement i l’experiència generats amb Life Clinomics per impulsar l’acció en nous territoris de la geografia catalana amb un pressupost de 19 milions d’euros, cofinançat en un 60% per la Comissió Europea i en un 40% pels 24 socis públics i privats que en formen part.

Tot i que el projecte pretén ampliar l’abast territorial, els 19 territoris inicials d’actuació a la Província de Barcelona són l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, Osona, els parcs naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat. A les províncies de Tarragona, Lleida i Girona, participen els territoris d’abast dels agents socioeconòmics i grups locals d’acció Leader.

En l’àmbit forestal, el projecte executarà algunes actuacions ja iniciades amb el Life Clinomics, com per exemple: l’anàlisi de la vulnerabilitat dels boscos al canvi climàtic, la proposta de gestió forestal adequada per fer-hi front, la silvi-pastura o la promoció de productes derivats del bosc. Tantmateix, a mesura que es vagi desenvolupant el projecte, s’aniran definint accions concretes d’acord amb la situació territorial.

Per a més informació, entra al web del projecte.

Etiquetes